Helse

Isak Valum Spitalen

Psykolog

Utdannet psykolog ved universitetet i Oslo. Som psykolog har Isak jobbet i spesialisthelsetjenesten med rus- og avhengighetstilstander, samt i privatklinikk med ungdom og voksne med bredt spekter av problematikk. Jobber nå hos Norsk psykologbehandling, avdeling Ski og Oslo.