Helse

Kirvil Hegna

Psykolog

Kirvil fullførte psykologiutdannelsen i 2013 ved Aarhus universitet. Hun har opparbeidet seg bred erfaring fra offentlig og privat sektor. Inkluderer klinisk erfaring fra familiearbeid, barn og unge, voksne og eldre. Utredning, behandling og oppfølging av et bredt spekter av psykiske lidelser, atferd og/eller nevropsykologiske utfordringer, relasjonelle-, livsmestring- og stressrelatert vansker. Videreutdanning i voldsrisikovurdering og -håndtering i 2016.


I møte med mennesker er det viktig for henne å lytte og etablere en fordomsfri og trygg arena. Igjennom relasjonsarbeid og aktivt samarbeid ønsker hun at klienten skal føle seg hørt og forstått, samt sitte igjen med en god forståelse av selv selv og hvilke behov som er viktig for å være tilfreds.

Kirvil er en positiv, nysgjerrig og løsningsfokusert psykolog, som ønsker å bistå klienten i arbeidet med å finne veien til et godt og meningsfylt liv.


Kirvil er lidenskapelig opptatt av fagformidling. Hun har mye erfaring med psykoedukativ arbeid, inkl. undervisning og veiledning. På hennes instagramprofil @psykologhegna kan du følge for mer kunnskap og normalisering av psykisk helse.  


For tiden utarbeider hun et psykoedukativ oppfølgingsprogram for personer som står i livsutfordringer og hverdagsvansker.


Til daglig arbeider hun i et privatforetak ansvarlig for heldøgnomsorg og forebygging for personer med store livsutfordringer. I tillegg tilbyr hun samtaleterapi hos Oslo psykologbehandling i Majorstuhuset.


Du trenger ikke henvisning for en samtale med Kirvil, bare følg linken:

www.oslopsykologbehandling.no