Kultur

Jan Kristian Stoveland

Rådgiver

Jan Kristian Stoveland har musikkutdanning med pedagogikk fra Rytmisk linje, UiA. Hovedinstrumentet er el-bass. Han har allsidig erfaring og kompetanse som pedagog, prosjektleder, administrasjonsleder og økonomiansvarlig.