Slik fungerer det

En fullverdig ansettelse – med alle fordelene det innebærer

Vi gir deg friheten til å være selvstendig uten bekymringer for faktuering, lønn, regnskap, moms og skatt, samtidig som vi sikrer deg solide ansattrettigheter. Enkelhet og frihet i ett!

– Employ gir meg muligheten til å være fri til å jobbe med mitt.

Kristian Dragsund
Gravferdkonsulent

Tryggere og gunstigere

Det eneste du trenger å gjøre er å lage faktura for jobben du gjør. Employ følger opp betalingen. I tillegg fikser vi lønn, regnskap, arbeidsgiveravgift, skatt, mva, pensjon, sykepenger og forsikringer. Du kan styre tiden din som du vil – jobbe mye eller lite, ta en fridag eller dra på ferie.

Employ på 1-2-3

1

Bli ansatt

Du gjennomgår en ansettelsesprosess for å bli ansatt. Vi finner ut hva som er den beste løsningen for deg slik at du kan føle deg helt trygg, og fortsatt like fri til å drive din virksomhet gjennom Employ.

2

Jobb som vanlig og motta månedslønn

Du utfører dine tjenester som vanlig, fakturerer dine kunder fra Minside i Employ, og har tilgang til alle fordelene våre. Hver måned får du provisjonslønn av overskuddet ditt, og vi setter av feriepenger og pensjon, følger opp betaling, fører regnskap, betaler inn skatt og merverdiavgift.

3

Skatteoppgjør

Det skatteetaten trenger fikser vi! Du slipper å tenke på næringsoppgave og regnskap. Du får ferdig utfylt skattemelding akkurat som "alle andre"!

Employ-modellen

Dette får du:

Hva koster det å få alt dette?

De fleste får en ryddigere privatøkonomi, bedre pensjon og generelt større trygghet og mindre bekymringer ved å være ansatt i Employ.
Administrasjonskostnaden er 1 500,- pr. mnd. I tillegg betaler den ansatte 7,5% av overskuddet. En kostnad som dekker regnskap, forsikringer og sykelønn.

Employ skal ha maksimalt 2 % i resultat. Alt over dette blir utbetalt som bonus til ansatte – så da kan det bli billigere for deg.

Eksempel dersom du har et overskudd på 50 000,- i måneden:

Overskudd*

50 000,-

Administrasjon

- 1 500,-

Felleskostnad (7,5 %)

- 3 638,-

Kostnad

5 138,-

* Overskudd er inntektene du har, fratrukket utgiftene dine.

Hva er den beste løsningen for deg?

Regn med dine egne tall. Bruk kalkulatoren og finn ut hvor mye penger du sitter igjen med etter at alt er betalt. Det viktig å huske at det finnes flere faktorer som kan være lurt å ta med i beregningen når vi skal vurdere hva som er best for den enkelte.

Det er ikke så lett å sette opp helt sammenlignbare alternativer, men vi har gjort vårt absolutt beste :-)

Ta kontakt om du trenger du hjelp til å finne ut av dine tall.

Hvor mye får du utbetalt?

I Employ slipper du å bekymre deg for om pengene du får på konto faktisk kan brukes, eller om du må sette av til blant annet skatt og merverdiavgift. Dette ordner vi på forhånd. Normalt får du da utbetalt ca 50 % av overskuddet ditt fra forrige måned. I tillegg får du feriepenger og pensjon når den tiden kommer. Så pengene du får på konto er virkelig dine.

Hvis Employ har et større resultat enn 2% utbetaler vi det som bonus til de ansatte, og det kommer i tillegg en gang i året.

Hva er forskjellen mellom Employ og ENK eller eget AS?

De fleste selvstendig næringsdrivende er best tjent med å organisere virksomheten sin i aksjeselskap. Og samdrift med andre næringsdrivende gir best vilkår og rettigheter.

Behov

Eget AS

ENK

Employ

Kapitalbehov ved oppstart

30 000,-

0,-

0,-

100% sykepenger fra 1. dag

Nei***

Ja**

Ja*

Omsorgspenger ved barns eller barnepassers sykdom fra 1. dag

Begrenset personlig ansvar

Lite papirarbeid / lave formalitetskrav

Gode trygderettigheter

Statens satser ved reise

Begrenset

Rett på dagpenger

Ja (80%)

Fradrag for utdanning

Stordriftsfordeler / rabattavtaler

* Opptil 12G i inntil et år
** Med ekstra forsikring. Ellers 80% fra 17. dag.
*** Men 100% fra 4. dag med ekstra forsikring. Ellers 100% fra 17. dag, begrenset til 6G.
Lewi Bergrud

– Det er uvant å vente på lønn, men jeg begynner å kjenne gleden over det. Nå kan jeg sette meg inn i både egen økonomi, og i alle fordelene jeg får av å være ansatt, i mitt eget tempo.

Lewi Bergrud
Musiker
Les historien ›

Klar til å komme i gang?

For å finne ut hvilken hva som passer best for deg, trenger vi å vite litt mer om deg og dine planer. Ta kontakt, så kan vi bli bedre kjent.

Håvard Krogedal
Håvard Krogedal
Daglig leder / musiker

Optimaliser din virksomhet: Hvorfor selvstendig næringsdrivende bør vurdere samdrift

Visste du at det er rundt 250 000 av oss som kan kalle oss selvstendig næringsdrivende i Norge? Nå er det på tide å se nærmere på hvordan vi organiserer virksomheten vår, slik at vi kan komme minst like godt ut som de som velger å ha "en helt vanlig jobb". ‍

Les mer om saken ›

Ofte stilte spørsmål

Hva koster det?

Det koster kr 1 500 per måned pluss 7,5 % av overskuddet.

Employ skal ha maksimalt 2 % i resultat – alt over dette blir utbetalt til oss som er ansatt. Prisen er derfor makspris, og den kan bli betydelig lavere hvis resultatet for selskapet totalt blir bedre enn 2 %.

Hvis du lurer på hva Employ-ansettelse faktisk koster sammenlignet med ENK og eget AS, så kan du lese mer her.

Hvilke fordeler får jeg som ansatt?

Kort fortalt:
Samdrift = lavere kostnader
Delegert ansvar = mindre stress og lavere skuldre
100% sykelønn og gode forsikringer = større trygghet

Hva slags pensjonsavtale har vi i Employ?

Vi har innskuddspensjonavtale med uførepensjon.
Vi sparer 3,4 % av lønn fra 0 - 7,1 G, og 21,5 % av lønn fra 7,1 - 12 G. Som standard plasseres pengene i indeksfond, men den enkelte har stor valgfrihet.

Uførepensjon tilknyttet pensjonsavtalen sikrer oss en månedlig utbetaling ved sykdom utover 12 måneder.

Hvilke forsikringer følger med Employ-ansettelse?

Vi har en svært god og omfattende avtale:

 • yrkesskadeforsikring
 • fritidsskadeforsikring
 • gruppeliv
 • ansvarsforsikring
 • helseforsikring (inkluderer bl.a. fysikalsk behandling, behandling hos psykolog, helsetelefon 24/7 og legetime på mobil)
 • reiseforsikring for jobb og fritid, med familiedekning
 • uførepensjon (sikrer en månedlig utbetaling ved sykdom utover 12 måneder)

Logg deg inn på 'Min side' for å finne våre forsikringsnummer.

Er Employ bare for dem som ikke klarer å holde orden selv?

Nei. Det er både mennesker som hater papirer og regnskap, og veldig ryddige og systematiske mennesker blant oss!

En av de viktigste grunnene til at vi velger å være ansatt i Employ, er at vi blir en del av et større fellesskap. Det gir oss større trygghet og lavere skuldre. Når ting går bra og man selv er frisk og rask og har mye å gjøre, så kan man være med å støtte noen andre som for eksempel blir syke eller opplever andre vanskeligheter. Og plutselig en dag kan det være en selv som trenger hjelp og støtte fra fellesskapet.

Så er det også mindre kostbart enn man skulle tro å få alle godene som følger med ansettelse.

Hvor mye får jeg utbetalt hver måned?

Det du får utbetalt fra Employ er 100% dine penger. Du trenger ikke sette av til forskuddsskatt, merverdiavgift eller lignende da vi har ordnet dette for deg før du får pengene på konto. Så når vi har ordnet dette for deg er det en tommelfingerregel at du får utbetalt ca 50% av overskuddet ditt fra forrige måned (eller vi kan gjennomsnittsberegne over 12 måneder – det er opp til den enkelte).

I tillegg har vi også satt av til feriepenger og pensjon, så pengene du får på konto er virkelig dine. Feriepengene utbetales i juni året etter opptjening, og pensjonen når du blir pensjonist. Bonus / overskuddsdeling kommer også i tillegg.

Hele regnestykket, mer detaljert:

 • Dine inntekter
 • - dine driftskostnader (f.eks. reise, telefon, leasing og fremmedytelser)
 • - felleskostnader (regnskap, administrasjon, forsikringer etc.)
 • = ditt resultat før lønn
 • - 7,5% (sykelønn, bonus / overskuddsdeling etc.)
 • - arbeidsgiveravgift
 • - din pensjon
 • - dine feriepenger
 • = din brutto lønn
 • - ditt skattetrekk
 • = din netto lønn
 • + dine feriepenger
 • + din pensjon
 • + bonus / overskuddsdeling

Hvor stor omsetning må jeg ha for at det skal lønne seg å være Employ-ansatt?

Hvis du bare har næringsinntekt vil du få mye igjen for å bli ansatt og bli lønnsmottaker, selv med lav omsetning. Dette henger blant annet sammen med minstefradraget som lønnsmottakere får. Ved høyere omsetning blir forskjellene mindre, men mange av oss velger allikevel å være ansatt i Employ fordi vi får et sterkere sikkerhetsnett og andre goder gjennom samdrift, som er vanskelige å oppnå i ENK eller eget AS.

Prøv kalkulatoren lengre opp på siden og regn på hva det koster med dine egne tall!

Kan jeg skrive av kostnader jeg har i forbindelse med jobb?

Ja. Kostnader vi har som er knyttet til det å skaffe inntekt kan fradragsføres. Det kan f.eks. være reisekostnader, leie av utstyr eller fremmedytelser.

Rent praktisk gjør vi dette ved å ta bilde av kvitteringene, sende de inn i Employ sitt regnskapssystem og knytte de til riktig konto og person / avdeling.

Må jeg fortsatt ha ENK eller eget AS når jeg er ansatt i Employ?

Nei. Men for mange av oss er det en god løsning å ha det allikevel. Årsaken kan f.eks. være at man har investeringer og eiendeler eller opphavsrettigheter.

Vi samarbeider med Gerhard&Sønn om regnskapstjenester dersom du har behov for hjelp med regnskapet som du eventuelt har i tillegg til ansettelsen i Employ.

Spør oss gjerne om dette.

Hva må stå på faktura jeg sender til Employ, og hvor sender jeg den?

Dersom du er leverandør til Employ ber vi deg fakturere oss i standarden EHF (elektronisk handelsformat). Dersom du ikke har mulighet til å fakturere med EHF, må faktura sendes som PDF-vedlegg på mail til regnskap@employ.no.

Standard betalingsfrist er 21 dager.

Faktura stiles til:

Employ AS (org.nr. 829 512 262) eller Employ Kultur AS (org.nr. 996 327 523) eller Employ Helse AS (org.nr. 822 715 982) eller Sidegig AS (org.nr. 829 512 092)
v/ din kontaktperson
Postboks 1603 Kjelvene
4093 Stavanger

Faktura skal inneholde:

 • Leverandørens navn, adresse og org.nr.
 • Bankkontonummer
 • Fakturanummer (unikt for leverandøren)
 • Fakturadato og forfallsdato
 • Leveringssted og leveringsdato
 • Din kontaktperson i Employ
 • Spesifikasjon av ytelsen/varen
 • Fakturabeløp med evt spesifisering av mva der det er aktuelt

Kan hvem som helst bli ansatt?

Ja, alle som driver for seg selv kan i utgangspunktet søke om ansettelse i Employ. Gå her for å se hvem vi er i Employ i dag – vi dekker stadig flere kategorier.

Idealet i norsk arbeidsliv er at man skal være fast ansatt hos én arbeidsgiver, og helst i full stilling. For mange av oss har dette tidligere ikke vært et réelt alternativ, og derfor er det gunstig for oss å ha fast ansettelse i Employ.

Hvis du ønsker å bli en av oss, kan du søke om ansettelse her.

Lurer du på om ditt yrke passer i Employ? Svaret er sannsynlig ja. Du kan f.eks. være lege, tolk, tømmerhogger, fysioterapeut, konsulent, avløser, tannlege, rådgiver, timelærer, fotterapeut, programmerer, vaktmester, kiropraktor, kunstner, fisker, tannpleier, foredragsholder, selger, tanntekniker, designer, telefonvakt, jordmor, arkitekt, turarrangør, klinisk ernæringsfysiolog, taxisjåfør, budbilsjåfør, sykepleier, miljøterapeut, eiendomsmegler, ambulansearbeider, miljøarbeider, båtbygger, ortopediingeniør, tømrer, kjørelærer, optiker, rørlegger, privatdetektiv, audiograf, elektriker, landskapsarkitekt, omsorgsarbeider, servitør, byggmester, ortoptist, kokk, møbelsnekker, vernepleier, sjåfør, skredder, ergoterapeut, renholder, hudpleier, gulvlegger, tannhelsesekretær, sykkelbud, snekker, apotektekniker, personlig trener, investor, helsefagarbeider, personlig assistent, oppfinner, helsesekretær, mekaniker, takstmann, hjelpepleier, maler, skomaker, radiograf, eiendomsutvikler, reiseleder, oversetter, guide eller pianostemmer. For å nevne noe. :-)