Om employ

Med Employ er vi helt ansatt.
Og helt fri.

Employ er et selskap laget av og for selvstendig næringsdrivende som ønsker større trygghet – og like mye frihet.

Trude Marit Risnes
Foto: Jan Inge Haga

– Employ er et selskap som tar fleksibilitet helt ut. De jobber etter en fremtidsrettet arbeidsmodell som jeg har stor tro på.

Trude marit risnes
Styreleder

Eid av ansatte med fokus på fellesskap

Employ tilbyr selvstendige å være fullverdig ansatt, med alt det positive det fører med seg, slik at du slipper å bekymre deg for administrative og økonomiske gjøremål. Som ansatt betaler du en nøktern sum for å være en del av fellesskapet og kunne benytte deg av Employ sine tjenester.

Employ er ikke ute etter å tjene mest mulig penger på din bekostning! Employ er eid av ansatte, og det er opplest og vedtatt at maksimalt 2 % skal bli igjen i selskapet, resten skal gå tilbake til de ansatte.

Mange selvstendig næringsdrivende betaler mer skatt enn de trenger

Ny rapport slår fast at de fleste selvstendig næringsdrivende er best tjent med å organisere virksomheten sin i aksjeselskap, og at samdrift med andre næringsdrivende gir aller best vilkår og rettigheter.

Les mer om rapporten ›
If you use this image, we’d appreciate a link back to our website www.quotecatalog.com.by Thought Catalog
Familie som klemmer hverandre

"Mange får betydelig tryggere og mer forutsigbare rammer gjennom å være ansatt i Employ enn de ville hatt gjennom enkeltpersonforetak eller et eget aksjeselskap. "

Advokatfirmaet Schjødt

Ansatt i Employ

For de ansatte er Employ-modellen utelukkende positiv

Som ansatt i Employ i stedet for å drive eget enkeltpersonsforetak eller AS, er rettighetene godt ivaretatt. Når du tar på deg oppdrag hos dine kunder, er det lurt å ha gode avtaler. Dette har vi maler for i Employ, og du skal få god hjelp hvis du ønsker det.

Oppdragsgivers sitt ansvar

Oppdragsgiver må fortsatt gjøre gode vurderinger.

Dersom endringer i oppdragsavtalen eller realitetene gjør at oppdraget egentlig er klassifisert som et arbeidsforhold, er din risiko knyttet til solidaransvar redusert siden Employ allerede har betalt inn arbeidsgiveravgift, skatt, feriepenger og pensjon som arbeidsgiver.

Employ sitt ansvar

Vi sørger for at den ansatte er godt ivaretatt og at alle skatter og avgifter er innbetalt.

Employ skal gi beskjed dersom vi ser at du burde vært direkte ansatt et annet sted enn i Employ. Og er ansettelse hos oss den beste løsningen for deg, skal du være trygg på det formelle og at du får god hjelp.

Det begynte i garasjen

Alle historier har en begynnelse. Employ sin er slik: Gründer, bassist og økonom Karl-Dag Kjosavik syntes det var merkelig at det ikke fantes bedre løsninger for selvstendig næringsdrivende. At det var unødvendig arbeidskrevende og kostbart når alle skulle drive sin egen lille bedrift. At man måtte ta hele risikoen selv. Hva om vi slo oss sammen? spurte han seg. Det ville lette arbeidet for alle.

Les mer om saken ›

Klar til å komme i gang?

For å finne ut hvilken hva som passer best for deg, trenger vi å vite litt mer om deg og dine planer. Ta kontakt, så kan vi bli bedre kjent.

Karl-Dag Kjosavik
Karl-Dag Kjosavik
Daglig leder / gründer / konsulent / musiker
Liv Berit Heimstad Tønnessen

– Hvis en kunde ikke betaler, er det Employ som purrer, ikke jeg.

Liv Berit Heimstad Tønnessen
Forfatter / veileder / pedagog
Les historien ›

Hils på administrasjonen

Monica Rundhaug
Administrasjonsleder
Monica Rennan Hjelle
Rådgiver / musiker
Tove Tuntland
Rådgiver
Jan Kristian Stoveland
Rådgiver
Bengt Ståle Tvedt
Rådgiver / impressario / sceneprodusent
Ole Martin Thorset
Rådgiver / musiker
Håvard Krogedal
Daglig leder / musiker
Karl-Dag Kjosavik
Daglig leder / gründer / konsulent / musiker
Martin Bjerkreim
Økonomileder og musiker