Med Employ er vi helt ansatt.

Og helt fri.

Høres det for godt ut til å være sant? Vel – det er sant. Vi som før jobbet selvstendig med enkeltpersonforetak eller eget AS, har fått bedre rammer og betingelser ved å jobbe sammen i Employ. Uten å miste friheten.

Kort fortalt: Employ er et selskap laget av og for selvstendig næringsdrivende som ønsker større trygghet – og like mye frihet. Employ tilbyr oss å være fullverdig ansatt, med alt det positive det fører med seg. Vi slipper å bekymre oss for administrative og økonomiske gjøremål, det tar Employ seg av. Dermed står vi fritt til å bruke arbeidsdagen vår akkurat slik vi ønsker, med fullt fokus på det som er vår profesjon og lidenskap.

Som ansatte betaler vi en nøktern sum for å være en del av fellesskapet og kunne benytte oss av Employ sine tjenester. Og skulle du lure: Employ er ikke ute etter å tjene mest mulig penger på vår bekostning. Employ er eid av ansatte, og det er opplest og vedtatt at maksimalt 2 % skal bli igjen i selskapet, resten skal gå tilbake til oss.

Det begynte i garasjen

Alle historier har en begynnelse. Employ sin er slik:

Gründer, bassist og økonom Karl-Dag Kjosavik syntes det var merkelig at det ikke fantes bedre løsninger for selvstendig næringsdrivende. At det var unødvendig arbeidskrevende og kostbart når alle skulle drive sin egen lille bedrift. At man måtte ta hele risikoen selv. 

Hva om vi slo oss sammen? spurte han seg. Det ville lette arbeidet for alle.

Karl-Dag tenkte praktisk, slik økonomer gjør:

– Hvis vi fordeler risiko og kostnader på mange vil vi klare å gjøre det bedre og billigere for alle.

Dermed grunnla han og noen venner i 2011 det som i dag er Employ, hjemme i øvingsrommet under garasjen på Sola.

– I dag har vi som er ansatt i Employ et sikkerhetsnett og ansattfordeler som tidligere ikke var oppnåelige for oss som jobber for oss selv, sier Karl-Dag. 

– Alle selvstendig næringsdrivende burde ha fulle sykepengerettigheter, gode forsikringer og hjelp med det administrative. Employ gir selvstendige sjansen til å profesjonalisere sin egen drift på en enklere og bedre måte, sier Karl-Dag.

Veien videre

Siden oppstarten i 2011 har Employ vokst jevnt og trutt, og nå er vi blitt en flokk på 200 ansatte i fellesskapet vårt. Mange av oss jobber innenfor kulturfeltet, som musikere, artister, produsenter eller teknikere. Men vi har også stadig flere innenfor andre bransjer. Her kan du se hvem vi er.

– Vår målsetning er at så mange som mulig skal få oppleve tryggheten som Employ-modellen gir. Nå rigger vi oss for å vokse mer fremover, i et kontrollert tempo.

Selv om vi nå har plass til mange flere, er vi selvsagt klar over at ikke alle selvstendige kan bli ansatt hos oss. Derfor er vi også åpne for å hjelpe andre som måtte være interessert i sette opp egne fellesskap etter vår modell. Ta gjerne kontakt.

Ofte stilte spørsmål

Hva koster det?

Det koster kr 1 500 per måned pluss 5 - 7,5 % av overskuddet.

Employ skal ha maksimalt 2 % i resultat – alt over dette blir utbetalt til oss som er ansatt. Prisen er derfor makspris, og den kan bli betydelig lavere hvis resultatet for selskapet totalt blir bedre enn 2 %.

Hvis du lurer på hva Employ-ansettelse faktisk koster sammenlignet med ENK og eget AS, så kan du lese mer her.

Hvilke fordeler får jeg som ansatt?

Stordrift = lavere kostnader

Delegert ansvar = mindre stress og lavere skuldre

100% sykelønn og gode forsikringer = større trygghet

Les mer her.

Hva slags pensjonsavtale har vi i Employ?

Vi har innskuddspensjonavtale med uførepensjon. Vi sparer 3,4 % av lønn fra 0 - 7,1 G, og 21,5 % av lønn fra 7,1 - 12 G. Som standard plasseres pengene i indeksfond, men den enkelte har stor valgfrihet.

Uførepensjon tilknyttet pensjonsavtalen sikrer oss en månedlig utbetaling ved sykdom utover 12 måneder.

Hvilke forsikringer følger med Employ-ansettelse?

Vi har en svært god og omfattende avtale:

 • yrkesskadeforsikring
 • fritidsskadeforsikring
 • gruppeliv (5 + 25 G)
 • helseforsikring (inkluderer bl.a. fysikalsk behandling, behandling hos psykolog, helsetelefon 24/7 og legetime på mobil)
 • reiseforsikring for jobb og fritid, med familiedekning
 • uførepensjon (sikrer en månedlig utbetaling ved sykdom utover 12 måneder)

Logg deg inn på 'Min side' for å finne våre forsikringsnummer.

Er Employ bare for dem som ikke klarer å holde orden selv?

Nei. Det er både rotehuer og veldig ryddige og systematiske mennesker blant oss. :-)

En av de viktigste grunnene til at vi velger å være ansatt i Employ, er at vi blir en del av et større fellesskap. Det gir oss større trygghet og lavere skuldre. Når ting går bra og man selv er frisk og rask og har mye å gjøre, så kan man være med å støtte noen andre som for eksempel blir syke eller opplever andre vanskeligheter. Og plutselig en dag kan det være en selv som trenger hjelp og støtte fra fellesskapet.

Så er det også mindre kostbart enn man skulle tro å få alle godene som følger med ansettelse. Sjekk her.

Hvor mye får jeg utbetalt hver måned?

Tommelfingerregel: ca 50% av overskuddet ditt fra forrige måned (eller vi kan gjennomsnittsberegne over 12 måneder – det er opp til den enkelte).

Da har vi allerede trukket fra skatt og satt av til feriepenger og pensjon, så pengene du får på konto er virkelig dine. Feriepengene utbetales i juni året etter opptjening, og pensjonen ... når du blir pensjonist. :-) Bonus / overskuddsdeling kommer også i tillegg.

Hele regnestykket, mer detaljert:

 • Dine inntekter
 • - dine driftskostnader (f.eks. reise, telefon, leasing og fremmedytelser)
 • - felleskostnader (regnskap, administrasjon, forsikringer etc.)
 • = ditt resultat før lønn
 • - 7,5% (sykelønn, bonus / overskuddsdeling etc.)
 • - arbeidsgiveravgift
 • - din pensjon
 • - dine feriepenger
 • = din brutto lønn
 • - ditt skattetrekk
 • = din netto lønn
 • + dine feriepenger
 • + din pensjon
 • + bonus / overskuddsdeling

Hvor stor omsetning må jeg ha for at det skal lønne seg å være Employ-ansatt?

Hvis du bare har næringsinntekt vil du få mye igjen for å bli ansatt og bli lønnsmottaker, selv med lav omsetning. Dette henger blant annet sammen med minstefradraget som lønnsmottakere får. Ved høyere omsetning blir forskjellene mindre, men mange av oss velger allikevel å være ansatt i Employ fordi vi får et sterkere sikkerhetsnett og andre goder, som er vanskelige å oppnå i ENK eller eget AS.

Prøv vår kalkulator og regn på hva det koster med dine egne tall.

Kan jeg skrive av kostnader jeg har i forbindelse med jobb?

Ja. Kostnader vi har som er knyttet til det å skaffe inntekt kan fradragsføres. Det kan f.eks. være reisekostnader, leie av utstyr eller fremmedytelser.

Rent praktisk gjør vi dette ved å ta bilde av kvitteringene, sende de inn i Employ sitt regnskapssystem og knytte de til riktig konto og person / avdeling.

Må jeg fortsatt ha ENK eller eget AS når jeg er ansatt i Employ?

Nei. Men for mange av oss er det en god løsning å ha det allikevel. Årsaken kan f.eks. være at man har investeringer og eiendeler eller opphavsrettigheter.

Vi samarbeider med Gerhard&Sønn om regnskapstjenester.

Spør oss gjerne om dette.

Hva må stå på faktura jeg sender til Employ, og hvor sender jeg den?

Dersom du er leverandør til Employ ber vi deg fakturere oss i standarden EHF (elektronisk handelsformat). Dersom du ikke har mulighet til å fakturere med EHF, må faktura sendes som PDF-vedlegg på mail til regnskap@employ.no.

Standard betalingsfrist er 21 dager.

Faktura stiles til:

Employ AS (org.nr. 829 512 262) eller Employ Kultur AS (org.nr. 996 327 523) eller Employ Helse AS (org.nr. 822 715 982) eller Sidegig AS (org.nr. 829 512 092)
v/ din kontaktperson
Postboks 1603 Kjelvene
4093 Stavanger

Faktura skal inneholde:

 • Leverandørens navn, adresse og org.nr.
 • Bankkontonummer
 • Fakturanummer (unikt for leverandøren)
 • Fakturadato og forfallsdato
 • Leveringssted og leveringsdato
 • Din kontaktperson i Employ
 • Spesifikasjon av ytelsen/varen
 • Fakturabeløp med evt spesifisering av mva der det er aktuelt
Kan hvem som helst bli ansatt?

Ja, alle som driver for seg selv kan i utgangspunktet søke om ansettelse i Employ. Gå her for å se hvem vi er i Employ i dag – vi dekker stadig flere kategorier.

Idealet i norsk arbeidsliv er at man skal være fast ansatt hos én arbeidsgiver, og helst i full stilling. For mange av oss har dette tidligere ikke vært et réelt alternativ, og derfor er det gunstig for oss å ha fast ansettelse i Employ.

Hvis du ønsker å bli en av oss, kan du søke om ansettelse her.

Lurer du på om ditt yrke passer i Employ? Svaret er sannsynlig ja. Du kan f.eks. være lege, tolk, tømmerhogger, fysioterapeut, konsulent, avløser, tannlege, rådgiver, timelærer, fotterapeut, programmerer, vaktmester, kiropraktor, kunstner, fisker, tannpleier, foredragsholder, selger, tanntekniker, designer, telefonvakt, jordmor, arkitekt, turarrangør, klinisk ernæringsfysiolog, taxisjåfør, budbilsjåfør, sykepleier, miljøterapeut, eiendomsmegler, ambulansearbeider, miljøarbeider, båtbygger, ortopediingeniør, tømrer, kjørelærer, optiker, rørlegger, privatdetektiv, audiograf, elektriker, landskapsarkitekt, omsorgsarbeider, servitør, byggmester, ortoptist, kokk, møbelsnekker, vernepleier, sjåfør, skredder, ergoterapeut, renholder, hudpleier, gulvlegger, tannhelsesekretær, sykkelbud, snekker, apotektekniker, personlig trener, investor, helsefagarbeider, personlig assistent, oppfinner, helsesekretær, mekaniker, takstmann, hjelpepleier, maler, skomaker, radiograf, eiendomsutvikler, reiseleder, oversetter, guide eller pianostemmer. For å nevne noe. :-)