Publisert
13.2.2024

Det begynte i garasjen

Alle historier har en begynnelse. Employ sin er slik: Gründer, bassist og økonom Karl-Dag Kjosavik syntes det var merkelig at det ikke fantes bedre løsninger for selvstendig næringsdrivende. At det var unødvendig arbeidskrevende og kostbart når alle skulle drive sin egen lille bedrift. At man måtte ta hele risikoen selv. Hva om vi slo oss sammen? spurte han seg. Det ville lette arbeidet for alle.

Det begynte i garasjen

– Vår målsetning er at så mange som mulig skal få oppleve tryggheten som Employ-modellen gir. Nå rigger vi oss for å vokse mer fremover, i et kontrollert tempo.

Bedre løsninger for selvstendig næringsdrivende

Karl-Dag tenkte praktisk, slik økonomer gjør:

Dermed grunnla han og noen venner i 2011 det som i dag er Employ, hjemme i øvingsrommet under garasjen på Sola.

– I dag har vi som er ansatt i Employ et sikkerhetsnett og ansattfordeler som tidligere ikke var oppnåelige for oss som jobber for oss selv, sier Karl-Dag.

– Alle selvstendig næringsdrivende burde ha fulle sykepengerettigheter, gode forsikringer og hjelp med det administrative. Employ gir selvstendige sjansen til å profesjonalisere sin egen drift på en enklere og bedre måte, sier Karl-Dag.

– Vår målsetning er at så mange som mulig skal få oppleve tryggheten som Employ-modellen gir. Nå rigger vi oss for å vokse mer fremover, i et kontrollert tempo.

Veien videre

Siden oppstarten i 2011 har Employ vokst jevnt og trutt, og nå er vi blitt en flokk på 300 ansatte i fellesskapet vårt. Mange av oss jobber innenfor kulturfeltet, som musikere, artister, produsenter eller teknikere. Men vi har også stadig flere innenfor andre bransjer. Her kan du se hvem vi er.

Selv om vi nå har plass til mange flere, er vi selvsagt klar over at ikke alle selvstendige kan bli ansatt hos oss. Derfor er vi også åpne for å hjelpe andre som måtte være interessert i sette opp egne fellesskap etter vår modell. Ta gjerne kontakt.

Vil du også ha fordelene til en ansatt?

Jo flere vi er, jo bedre! Med Employ blir ansvarsforholdene helt annerledes. Som ansatt kan du overlate det meste til administrasjonen.

Flere historier