Administrasjon

Monica Rundhaug
Administrasjonsleder
Monica Rennan Hjelle
Avdelingsleder Oslo / musiker
Tove Tuntland
Administrasjon og personaloppfølging
Jan Kristian Stoveland
Avdelingsleder Employ Helse
Bengt Ståle Tvedt
Avdelingsleder Bergen / impressario / sceneprodusent
Ole Martin Thorset
Musiker
Håvard Krogedal
Daglig leder / musiker
Karl-Dag Kjosavik
Daglig leder / gründer / konsulent / musiker
Martin Bjerkreim
Økonomileder og musiker

Styret Employ

Kristin Lif-Melberg
Styremedlem
Trude Marit Risnes
Styreleder
Stein Bjelland
Kulturkonsulent
Gaute Tjøstheim
Lydtekniker
Kyrre Dyregrov
Styreleder / psykolog
Erik Zahl
Musiker
Håvard Claussen Martinsen
Rådgiver
Linda Børnes
Impresario

Verneombud

Tine Suman Hodne
Musiker / dirigent / pedagog