Publisert
13.2.2024

Hvorfor samdrift er lurt som selvstendig næringsdrivende

Den billigste og enkleste måten å komme i gang med å drive for seg selv – ihvertfall på kort sikt – er å ta ut næringsinntekt gjennom et enkeltpersonforetak (ENK), gjøre regnskapet selv, ikke kjøpe forsikringer og aldri bli syk eller arbeidsledig. Men så blir det kanskje ikke helt slik.

Hvorfor samdrift er lurt som selvstendig næringsdrivende

Alle som jobber selvstendig burde ha trygghet og goder på nivå med "vanlige folk". Minst!

De fleste av oss blir syke innimellom, eller har barn som må være hjemme fra skolen eller barnehage på grunn av sykdom.  Mange av oss har startet på denne måten, med eget ENK og så har vi blitt mer opptatt av langsiktighet og trygghet etterhvert.

– Vi i Employ mener at alle som jobber selvstendig burde ha trygghet og goder på nivå med "vanlige folk". Minst!

Dersom du selv blir syk eller barna dine blir syke, hvis du skulle få en yrkesskade eller når du skal gå av med pensjon, er det du selv som har ansvaret for å holde styr på dette. Du må selv dekke dine egne sykepenger frem til NAV tar over etter dag 17, eller du må tegne tilleggsforsikringer, og du må selv tegne andre forsikringer og finne ut av hvilken pensjonsavtale du bør ha. Og ikke minst, du må betale for det alene. I Employ fikser vi dette gjennom samdrift.

Hva koster det å løse regnskap, sykepenger og forsikringer sammen med andre?

For at du skal kunne finne ut hvor mye det vil koste å gå fra å løse det meste selv, til å løse dette sammen i Employ, har vi laget en kalkulator hvor du kan regne på dette ved å bruke dine egne tall. Kalkulatoren finner du her litt nede på siden.

La oss si at du for eksempel pleide å ha 250 000 kr i lønnsinntekt og 250 000 kr i 'overskudd i næring'. Da viser kalkulatoren at de økonomiske forskjellene er relativt små mellom å ha enkeltpersonforetak, være ansatt i eget AS og være ansatt i Employ.

I kalkulatoren har vi gjort det slik at du kan velge å ta med kostnader knyttet til forsikringer, administrasjon og sykepenger. Dette har vi gjort da vi vet det blant annet er få som har ENK som har frivillig tilleggsforsikring som gir 100% sykepenger fra første dag, og at mange gjør regnskapet selv. Vi vet også at det heller ikke er vanlig å ha så omfattende forsikringer som vi har i Employ. Derfor kan det for noen virke lite meningsfullt å ta med slike kostnader i en sammenligning. 

Hvis man tar bort disse kostnadene til forsikringer, administrasjon/regnskap og sykepenger  i kalkulatoren og setter 'overskudd i næring' til 400 000 kr til ENK'et i kalkulatoren viser kalkulatoren en differanse på 1 719 kr pr måned i ENK'et sin favør.

Med andre ord: i dette tilfellet "koster" det 1 719 kr pr måned å gå fra å ha sitt eget ENK uten noen forsikringer, uten hjelp til regnskap og sykelønn på 80% først fra dag 17 til ansettelse i Employ, hvor alt er dette er inkludert. 

Skulle du i samme eksempel fått på plass bare dette med 100 % sykepenger fra dag 1 gjennom forsikringen du kan kjøpe fra NAV, ville du måtte betale i overkant av 3000 kroner per måned.

Alle som jobber selvstendig burde ha trygghet og goder på nivå med "vanlige folk". Minst!

Andre faktorer

I kalkulatoren som vi viste til over har vi gjort et forsøk på å sammenligne epler med epler. Men helt likt blir det aldri, og den viktigste årsaken til dét er samdrift, som naturlig nok er vanskelig å oppnå i ENK eller eget AS.

Når vi i fellesskap klarer å spare mye penger som følge av stadig gunstigere innkjøpsavtaler og effektiv samdrift, så summerer det til mange hundre tusen kroner hver år. Deler av denne besparelsen investerer vi i enda bedre avtaler og enda mer effektiv drift. Dette er kanskje den viktigste grunnen til at Employ-modellen fungerer så bra.

Lavere skuldre

I tillegg til de økonomiske fordelene vi får, er noe av det beste med å være ansatt i Employ at vi slipper å sitte med alt ansvaret selv. Før, da vi hadde hver vår bedrift, måtte hver enkelt holde seg oppdatert på ulike lover og regler, selv finne ut hva slags pensjons- og forsikringsavtaler man burde ha, forhandle priser og vilkår, finne ut av egne rettigheter og kommunisere med NAV hvis vi ble syke, og mye mer. Mange av oss kunne kjenne litt på en nagende tvil: har jeg glemt noe viktig?

Med Employ blir ansvarsforholdene helt annerledes. Vi som er ansatt kan overlate det meste til administrasjonen.

Større trygghet

Hjemme med sykt barn, med full lønn? 100% sykepenger fra første dag, inntil 12G i opptil et år? Dette får du gjennom samdrift i Employ ved at når ting går bra og man selv er frisk og rask og har mye å gjøre, så er man med å støtte noen andre som for eksempel blir syke eller opplever andre vanskeligheter. Og plutselig en dag kan det være en selv som trenger hjelp og støtte fra fellesskapet.

I tillegg får du rask tilgang til hjelp når man trenger det, inkludert fysikalsk behandling og behandling hos psykolog. Vi har også både verneombud, arbeidsmiljøutvalg, medarbeidersamtaler og julebord.

Før var dette ting vi visste at "vanlige folk" hadde, men det angikk liksom aldri oss selvstendige. Nå har vi vent oss til at i Employ gjelder dette også for oss. Og vi har fått det sikkerhetsnettet vi manglet og savnet.

Fleksible alternativer

Mange av oss som er ansatt i Employ har av ulike årsaker behov for å ha et ENK eller et eget AS i tillegg. Dette er i mange tilfeller en god løsning, hvor vi får "det beste fra begge verdener". En slik hybridløsning kan også simuleres med kalkulatoren som vi nevnte over.

Og du må gjerne ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om kalkulatoren eller ønsker hjelp til å forstå hva tallene betyr!

Enklere å samle det man driver med ett sted?

For dem av oss som stadig jobber med ulike prosjekter og mottar lønn fra mange arbeidsgivere, kan det være en god idé å undersøke om det er aktuelt å heller fakturere fra Employ, og motta all lønn her. De fleste får en ryddigere privatøkonomi, bedre pensjon og generelt større trygghet på denne måten.

Hvis du ønsker å regne på et slikt scenario kan du gjerne spør oss om hjelp.

Vil du også ha fordelene til en ansatt?

Jo flere vi er, jo bedre! Med Employ blir ansvarsforholdene helt annerledes. Som ansatt kan du overlate det meste til administrasjonen.

Flere historier