Kultur

Karl-Dag Kjosavik

Daglig leder / gründer / konsulent / musiker

Forretningsutvikler og musiker

Karl-Dag Kjosavik har startet flere bedrifter, blant annet Employ. Han er utdannet faglærer i jazz, bedriftsøkonom og har master i ledelse. I dag jobber han mest med forretningsutvikling, både i egne og andres selskaper, og har flere styreverv. I tillegg jobber han fremdeles litt som musiker.