Helse

Lars Dyngeland

Psykolog

Lars Dyngeland er psykolog og har jobbet med mange problemstillinger, bl.a.  gjennom sitt arbeid på døgn- og allmenpoliklinisk avdeling i spesialisthelsetjenesten. Nå jobber han for Onlinepsykologene og tilbyr psykoterapi forankret i kunnskap om følelser og psykodynamisk teori. Han har tro på strukturert feedback og målrettet praksis og opplever at dette bidrar både til sin egen utvikling som terapeut og klientenes utbytte av terapi. Han er en nysgjerrig og åpen person, et Steinerskolebarn og hobbymusiker.