Helse

Linn Øfsti

Psykolog

Linn er utdannet psykolog ved Københavns universitet. Hun har bred erfaring med behandling av milde og moderate psykiske vansker hos voksne, barn og unge. Tidligere har hun jobbet i spesialisthelsetjenesten med barn og unge, og tilbyr veiledning til foreldre som har barn med psykiske utfordringer. Linn har også erfaring fra bedriftshelsetjeneste, og har kompetanse innenfor arbeidsmiljø, stressmestring og konflikthåndtering.

I møte med mennesker er Linn opptatt av å tilby et trygt og åpent rom for samtale. Det å ha en empatisk og varm tilnærming er sentralt for behandling av mennesker i en vanskelig livssituasjon. Hvert menneske er unikt, og terapien tilpasses derfor den enkeltes situasjon og behov.

https://www.ledigpsykolog.no/linn-%C3%B8fsti/

https://onlinepsykologene.no/vare-psykologer/linn-ofsti/