Kultur

Martin Bjerkreim

Daglig leder / musiker

Musiker og økonom

Martin Bjerkreim har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra UiS og en bachelorgrad i populærmusikk fra NISS.

Siden 2013 har han jobbet i administrasjonen i Employ.

Nå bor han i Sandnes, har kontor i Tinfabriken Stavanger og spiller med Hege Bjerk og Casa Murilo.