Kultur

Pål André Grimstad Worren

Musiker / dirigent

Dirigent, pedagog og musiker

Pål André har bachelor i musikkpedagogikk og vidareutdanning i ensembleleiing frå Norges Musikkhøgskole. Han er dirigent og musikkpedagog med brei erfaring frå både rytmisk og klassisk retning. Arbeidar til dagleg som dirigent for korps og storband, er instrumentallærar, faglærar i grunnskulen og frilansmusikar. I tillegg er han óg brukt som instruktør, konferansier, konkurransedommar m.m.