Kultur

Stein Bjelland

Styreleder / kulturkonsulent

Stein Bjelland er president i musikkkonsulentselskapet Stein70000. Han er spesialisert i entreprenørskap og forretningsutvikling innen musikk, kunst og kultur. Han jobber med en lang rekke prosjekter i skjæringspunktet mellom kunst og penger.  Har turnert verden rundt med Stavangerbandet The Getaway People. Stein har hatt og har mange styreverv, og er nå styreleder for Music Norway og har vært styreleder for FLB i to perioder, er styreleder for Kunsthall Stavanger og sitter i styret til Stavanger Symfoniorkester. Han underviser regelmessig på New York University og UiS og er en ofte brukt foredragsholder og rådgiver både i inn- og utland.

Han bor både i New York City, Usa og Stavanger, Norge.