Kultur

Stein Bjelland

Kulturkonsulent

Stein Bjelland er president i musikkkonsulentselskapet Stein70000. Han er spesialisert i entreprenørskap, strategi og forretningsutvikling innen musikk, kunst og kultur. Han jobber med en lang rekke prosjekter i skjæringspunktet mellom kunst og penger. Har turnerte verden rundt med Stavangerbandet The Getaway People på seint 90-tall. Stein har hatt og har mange styreverv, og er nå styreleder for Music Norway og sitter i styret til Norges Musikkhøgskole . Han har også vært styreleder for FLB i to perioder, styreleder for Kunsthall Stavanger og har sittet i styret til Stavanger Symfoniorkester.

Han underviser regelmessig på the Clive Davis Institute of Recorded Music / New York University samt Entreprenørskap hos UiS og er en ofte brukt foredragsholder og rådgiver både i inn- og utland.

Han bor både i New York City, USA og Stavanger, Norge.