Kultur

Sverre Undheim

Keyboardist / organist / sanger

Musiker

Sverre er født og oppvokst på Nærbø, og er nå bosatt i Oslo. Her har han tatt utdanning i rytmisk piano ved Høgskolen i Staffeldtsgate, og jobber nå som frilans pianist og sanger med en liten organiststilling ved siden av.