Flere nye, viktige partnerskap

Vi ser tilbake på 2023 med glede! Dette året var preget av flere fremskritt og nye tiltak som styrker våre muligheter til å gjøre livet enda enklere og tryggere for oss som driver for oss selv. Jeg vil benytte anledningen til å nevne noe av det vi har jobbet med:

– Rapporten fra Oslo Economics peker på et samfunnsproblem, og underbygger noe vi har visst om lenge.

Karl-Dag kjosavik
Daglig leder

Vi har etablert flere nye, viktige partnerskap som vi tror vil forbedre vårt tjenestetilbud. Disse partnerskapene er et resultat av målrettet arbeid for å finne synergier som skal gi verdi til våre ansatte, og også til våre samarbeidspartnere.

Sammen med GramArt har vi etablert Artistfellesskapet. GramArt er eksperter på juridisk rådgivning til artister, musikere og musikkprodusenter. I tillegg har de forsikringer og rabattavtaler som supplerer de vi allerede har. Ved å forene krefter kan vi tilby en enda bedre og mer komplett pakke for denne gruppen. Vi håper og tror at samarbeidsmodellen kan bli en mal for andre bransjer etterhvert. Mer utfyllende informasjon om Artistfellesskapet kommer snart.

Entreprenerdy er en annen viktig samarbeidspartner. De hjelper selvstendig næringsdrivende og grasrotentreprenører med å utvikle prosjekter og nå sine mål, og komplementerer Employ på en veldig god måte. Samarbeidet ble etablert i 2023 og vi jobber med å utvikle dette videre. Følg med!

Vi jobber også tett sammen med regnskapsbyrået Gerhard & Sønn. Mange har ENK eller AS i tillegg til å være ansatt i Employ, og vi ønsker å kunne tilby en komplett løsning også til disse, i samarbeid med Gerhard & Sønn.

Overbevisende rapport fra Oslo Economics

Sammen med GramArt, Entreprenerdy og Gerhard & Sønn bestilte vi i 2023 en rapport fra Oslo Economics. Denne rapporten gav oss interessante funn som understreker alvor og omfang av suboptimal organisering av selvstendig næringsdrivende i Norge. Sammen med våre partnere skal vi fremover bruke denne innsikten til hjelpe mange flere.

En grundig juridisk utredning fra Schjødt ble gjennomført i løpet av året, noe som har gitt oss en klarere forståelse av våre juridiske rammer og bidratt til å sikre virksomhet for fremtiden.

Jeg vil takke alle de snille og pålitelige kollegene mine i Employ-administrasjonen! Takk også til våre samarbeidspartnere, og – viktigst av alt – takk til alle Employ- og Sidegig-ansatte for deres tillit! Jeg er stolt av det vi sammen har oppnådd så langt, og jeg ser frem til det som kommer.

– 2023 har vært et fremgangsrikt år for Employ. Vi har tatt enda noen viktige steg videre i å robustgjøre oss som selskap.

Styrets beretning

2023 har vært et fremgangsrikt år for Employ. Vi har tatt enda noen viktige steg videre i å robustgjøre oss som selskap. Gjennom styrkede partnerskap, ytterligere profesjonalisering av administrasjon og HMS-funksjonene og ikke minst ved at vi også dette året har hatt en økning i antall ansatte. Jeg vil som styreleder rette en stor takk til alle i administrasjonen for en solid innsats og til alle våre ansatte som gjør Employ-modellen mulig.

Ledelse

Monica Rundhaug

Administrasjonsleder

moru@employ.no
+47 404 58 816

Monica Rennan Hjelle

Rådgiver / musiker

monicasounds@gmail.com
+47 971 88 995

Tove Tuntland

Rådgiver

totu@employ.no
+47 476 36 764

Jan Kristian Stoveland

Rådgiver

jast@employ.no
+47 417 05 010

Bengt Ståle Tvedt

Rådgiver / impressario / sceneprodusent

bengt@humorkollektivet.no
+47 976 56 503

Ole Martin Thorset

Rådgiver / musiker

olth@employ.no
+47 418 47 546

Håvard Krogedal

Daglig leder / musiker

hakr@employ.no
+47 930 85 302

Karl-Dag Kjosavik

Daglig leder / gründer / konsulent / musiker

karl-dag@employ.no
+47 918 81 424

Martin Bjerkreim

Økonomileder og musiker

mabj@employ.no
+47 959 35 285

Styret Employ

Kristin Lif-Melberg

Styremedlem

klifmelberg@icloud.com

Trude Marit Risnes

Styreleder

trude@leadershipsymphony.no

Stein Bjelland

Kulturkonsulent

stein70000@icloud.com
+47 930 16 561

Gaute Tjøstheim

Lydtekniker

gautejt@icloud.com
+47 922 00 400

Kyrre Dyregrov

Styreleder / psykolog

kyrre.dyregrov@onlinepsykologene.no
+47 408 48 939

Håvard Claussen Martinsen

Rådgiver

humanconductor@gmail.com
+47 982 81 691

Linda Børnes

Impresario

linda@lindabornes.no
+47 982 85 108

Styret Employ Helse

No items found.

Verneombud

Tine Suman Hodne

Musiker / dirigent / pedagog

tine.hodne@gmail.com
+47 404 70 938

Noen av våre historier fra 2022