Flere og mere

Flere ansatte og flere fordeler – mer til samme pris. 2023 har vært et fremgangsrikt år for Employ.

Sorry, your browser does not support inline SVG.
Sorry, your browser does not support inline SVG.

Ny rapport fastslår at samdrift med andre næringsdrivende gir aller best vilkår 
og rettigheter.

Fordeler

Fast pris og flere stordriftsfordeler

Vi har jobbet hardt for at prisen skal være uforandret i en tid hvor det meste rundt oss blir dyrere. Og vi jobber stadig med å gi våre ansatte nye og bedre stordriftsfordeler

organisasjonen

Nok et fremgangsrikt år for Employ

I 2023 omsatte vi for over 140 millioner kroner, og vi økte antall ansatte med 17 %. Vi styrket administrasjon og HMS-funksjoner ved å ansette 3 nye medarbeidere i administrasjonen. I tillegg etablerte vi flere nye selskaper under Employ-modellen.

Når livet endrer seg

– Takk og lov for at jeg var Employ-ansatt da jeg ble syk!

sissel helgø stray
Sosionom / saksbehandler / veileder

– Raskt i behandling, raskt tilbake i jobb. Jeg ville jo ha fått hjelp uten Employ også, men det hadde tatt lenger tid.

Arild schøld
Musiker

– Nå når jeg har familie er Employ enda viktigere enn før. Det handler om trygghet og rettigheter.

ole martin thorset
Rådgiver / Musiker

– Jøss, jeg kan være syk uten å tape penger!

Liv Berit Heimstad Tønnesen
Forfatter / veileder / pedagog

– Under pandemien var det bråstopp. Da var jeg glad for å være en del av Employ.

Erik zahl
Musiker

Våre ansatte er

musikere

sosionomer

pedagoger

programledere

lydteknikere

forretningsutviklere

psykologer

skuespillere

fotografer

dansere

Og det er bare noe av mangfoldet i Employ

Se våre ansatte ›

Mange selvstendig næringsdrivende betaler mer skatt enn de trenger

I 2023 tok Employ, med noen partnere, initiativ til en viktig rapport om skatter og rettigheter for selvstendig næringsdrivende. Resultatet? Mange betaler for mye skatt og får dårligere rettigheter! Rapporten ble lansert på kulturhuset i Oslo. Deretter ble vi invitert til Stortinget for å presentere funnene i rapporten og fortelle om Employ. Politikerne lyttet da vi la frem hvordan selvstendig næringsdrivende kan få bedre vilkår med en organsiering som vi har i Employ.

Mer om rapporten ›

– Vi håper at flere selvstendig næringsdrivende velger rett organisering, og at flere blir kjent med samdrift, og ser det som en mulighet.

Karl-Dag Kjosavik
Gründer

Vi fortsetter å prioritere våre ansattes trygghet og rettigheter

Arbeidsmiljøloven har gjennomgått viktige endringer i 2023 som påvirker hvordan vi i Employ opererer som oppdragstakere. Vi fortsetter å prioritere våre ansattes trygghet og rettigheter, slik at alle kan føle seg sikre og ivaretatt i arbeidslivet. Av denne grunn har vi samarbeidet med Advokatkontoret Schjødt AS for å kvalitetssikre vår modell. Deres tilbakemelding var positiv, og bekreftet at Employ tilbyr mer stabile og sikre arbeidsforhold enn i individuelle foretak.

Employ-modellen ›

Aktuelt