Fornøyde ansatte i Employ

Vi liker å vite hvordan våre ansatte har det i Employ, og vi leter alltid etter mulige forbedringer. Derfor gjennomfører vi hvert år en medarbeiderundersøkelse.

Her kommer en kort oppsummering av svarene fra undersøkelsen i 2022. Vi spurte ansatte om dette:

I hvilken grad er du fornøyd med din ansettelse i Employ?

100 prosent svarer 4/5 eller 5/5

Når vi ber de ansatte nevne minst én ting de er spesielt godt fornøyde med, svarer de:

 • trygghet
 • orden og oversikt
 • forsikringer
 • sykelønn
 • administrasjonen
 • personlig oppfølging
 • pensjon og skatt

Vi ville også vite «I hvilken grad har du tillit til at administrasjonen i Employ ivaretar dine interesser?»

97 prosent svarer 4/5 eller 5/5

I undersøkelsen spør vi også om det er noe de savner, samt ber om forslag til forbedringer. Her er noen av tilbakemeldingene:

 • mer samarbeid innad i Employ og flere sosiale møtepunkt
 • bedre oversikt over rettigheter, ansattgoder, storkundeavtaler og så videre.
 • lettfattelige rapporter og enda mer brukervennlige systemer
 • flere fordeler og rabatter

Vi jobber kontinuerlig med alle de nevnte punktene, og vi har stor tro på at vi skal klare og levere stadig bedre og billigere tjenester for hvert år som går.

Ledelse

Monica Rundhaug

Administrasjonsleder

moru@employ.no
+47 404 58 816

Monica Rennan Hjelle

Rådgiver / musiker

monicasounds@gmail.com
+47 971 88 995

Tove Tuntland

Rådgiver

totu@employ.no
+47 476 36 764

Jan Kristian Stoveland

Rådgiver

jast@employ.no
+47 417 05 010

Bengt Ståle Tvedt

Rådgiver / impressario / sceneprodusent

bengt@humorkollektivet.no
+47 976 56 503

Ole Martin Thorset

Rådgiver / musiker

olth@employ.no
+47 418 47 546

Håvard Krogedal

Daglig leder / musiker

hakr@employ.no
+47 930 85 302

Karl-Dag Kjosavik

Daglig leder / gründer / konsulent / musiker

karl-dag@employ.no
+47 918 81 424

Martin Bjerkreim

Økonomileder og musiker

mabj@employ.no
+47 959 35 285

Styret Employ

Kristin Lif-Melberg

Styremedlem

klifmelberg@icloud.com

Trude Marit Risnes

Styreleder

trude@leadershipsymphony.no

Stein Bjelland

Kulturkonsulent

stein70000@icloud.com
+47 930 16 561

Gaute Tjøstheim

Lydtekniker

gautejt@icloud.com
+47 922 00 400

Kyrre Dyregrov

Styreleder / psykolog

kyrre.dyregrov@onlinepsykologene.no
+47 408 48 939

Håvard Claussen Martinsen

Rådgiver

humanconductor@gmail.com
+47 982 81 691

Linda Børnes

Impresario

linda@lindabornes.no
+47 982 85 108

Styret Employ Helse

No items found.

Verneombud

Tine Suman Hodne

Musiker / dirigent / pedagog

tine.hodne@gmail.com
+47 404 70 938

Noen av våre historier fra 2022