Fordelen med å være mange

Jo flere vi er sammen, jo bedre fordeler får vi! Dette er hovedtanken bak forretningsmodellen vår. Samdriftsfordelene vi får av å være mange ansatte, går tilbake til oss alle i form av gode ordninger privat og på jobb.

En av de viktigste grunnene til at vi velger å være ansatt i Employ, er at vi blir en del av et større fellesskap. Det gir oss større trygghet og lavere skuldre. Som ansatt i Employ betaler vi 1 500kr per måned, pluss 5 – 7.5 prosent av overskuddet. Employ er et lavprofittselskap, og skal ha maksimalt 2 prosent i resultat – alt over dette blir utbetalt til oss som er ansatt! Prisen er derfor makspris, og den kan bli betydelig lavere hvis resultatet for selskapet totalt blir bedre enn 2 prosent.

Hele modellen vår er basert på tanken om å lage best mulig avtaler for oss som er ansatt.

Employ-modellen

 • stordrift = lavere kostnader
 • delegert ansvar = mindre stress og lavere skuldre
 • 100 % sykelønn og gode forsikringer = større trygghet

Vi har også en rekke fordeler som følger med ansettelsen

Administrasjon

 • fakturering
 • regnskap
 • moms og skattetrekk
 • feriepenger
 • pensjon
 • ferdig utfylt skattemelding

Innskuddspensjon med uførepensjon

 • Vi sparer 3,4 prosent av lønn opp til 7,1 G. Er lønnen over 7,1 G sparer vi 21,5 prosent opp til 12 G.
 • Uførepensjon tilknyttet pensjonsavtalen sikrer oss en månedlig utbetaling ved sykdom utover 12 måneder.

Forsikringer

 • 100 % sykelønn fra første dag, også ved barn eller barnepassers sykdom (inntil 12G i opptil et år)
 • yrkesskadeforsikring
 • fritidsskadeforsikring
 • gruppeliv (15 + 15 G)
 • helseforsikring (inkluderer blant annet fysikalsk behandling, behandling hos psykolog, helsetelefon 24/7 og legetime på mobil)
 • reiseforsikring for jobb og fritid, med familiedekning

Rabatter

Vi får også en rekke rabatter på trening, reise, mobilabonnement og andre tjenester vi trenger i hverdagen.

Ledelse

Monica Rundhaug

Administrasjonsleder

moru@employ.no
+47 404 58 816

Monica Rennan Hjelle

Rådgiver / musiker

monicasounds@gmail.com
+47 971 88 995

Tove Tuntland

Rådgiver

totu@employ.no
+47 476 36 764

Jan Kristian Stoveland

Rådgiver

jast@employ.no
+47 417 05 010

Bengt Ståle Tvedt

Rådgiver / impressario / sceneprodusent

bengt@humorkollektivet.no
+47 976 56 503

Ole Martin Thorset

Rådgiver / musiker

olth@employ.no
+47 418 47 546

Håvard Krogedal

Daglig leder / musiker

hakr@employ.no
+47 930 85 302

Karl-Dag Kjosavik

Daglig leder / gründer / konsulent / musiker

karl-dag@employ.no
+47 918 81 424

Martin Bjerkreim

Økonomileder og musiker

mabj@employ.no
+47 959 35 285

Styret Employ

Kristin Lif-Melberg

Styremedlem

klifmelberg@icloud.com

Trude Marit Risnes

Styreleder

trude@leadershipsymphony.no

Stein Bjelland

Kulturkonsulent

stein70000@icloud.com
+47 930 16 561

Gaute Tjøstheim

Lydtekniker

gautejt@icloud.com
+47 922 00 400

Kyrre Dyregrov

Styreleder / psykolog

kyrre.dyregrov@onlinepsykologene.no
+47 408 48 939

Håvard Claussen Martinsen

Rådgiver

humanconductor@gmail.com
+47 982 81 691

Linda Børnes

Impresario

linda@lindabornes.no
+47 982 85 108

Styret Employ Helse

No items found.

Verneombud

Tine Suman Hodne

Musiker / dirigent / pedagog

tine.hodne@gmail.com
+47 404 70 938

Noen av våre historier fra 2022