Hva koster det å være ansatt i Employ?

1500 kr pr måned pluss 5 - 7,5 % av overskuddet. Maksimalt. Employ skal aldri ha mer enn 2% i resultat, så prisen kan bli lavere.

Og, kanskje like viktig: Hva koster det sammenlignet med enkeltpersonforetak (ENK) eller eget AS? Hva er den beste løsningen for meg totalt sett?

Prøv vår kalkulator

Den billigste måten å drive for seg selv – ihvertfall på kort sikt – er å ta ut næringsinntekt gjennom et ENK, gjøre regnskapet selv, ikke kjøpe forsikringer og aldri bli syk eller arbeidsledig. Mange av oss har startet på denne måten, og så har vi blitt mer opptatt av langsiktighet og trygghet etterhvert.

– Vi i Employ mener at alle som jobber selvstendig burde ha trygghet og goder på nivå med "vanlige folk". Minst!

Under her har vi tatt utgangspunkt i denne standarden – trygghet og goder på nivå med "vanlige folk". Og kalkulatoren viser hvor mye penger vi sitter igjen med etter at alt er betalt. Så er det viktig å huske at det også finnes flere faktorer som kan være lurt å ta med i beregningen når vi skal vurdere hva som er best for den enkelte.

Det er ikke så lett å sette opp helt sammenlignbare alternativer, men vi har gjort vårt absolutt beste. :-)

Klikk på 'Vis detaljer' for å se forutsetninger og delbeløp.

Regn med dine egne tall

I kalkulatoren kan du legge inn dine egne tall. La oss si at du for eksempel pleide å ha 250 000 kr i lønnsinntekt og 250 000 kr i 'overskudd i næring'. Da viser kalkulatoren at de økonomiske forskjellene er relativt små i de tre alternativene.

– Sagt på en annen måte: vi får enda større trygghet, flere goder og mindre mas med alt "papirarbeidet", bare ved å organisere oss smartere.

For dem av oss som stadig jobber med ulike prosjekter og mottar lønn fra mange arbeidsgivere, kan det være en god idé å undersøke om det er aktuelt å heller fakturere fra Employ, og motta all lønn her. De fleste får en ryddigere privatøkonomi, bedre pensjon og generelt større trygghet på denne måten.

Hvis du ønsker å regne på et slikt scenario kan du gjerne spør oss om hjelp. :-)

Employ vs ENK uten kostnader?

Det er få ENK som har frivillig tilleggsforsikring som gir 100% sykepenger fra første dag. Det er heller ikke vanlig å ha så omfattende forsikringer som vi har i Employ. Og mange gjør regnskapet selv. Derfor kan det for noen virke lite meningsfullt å ta med slike kostnader i en sammenligning.

Et eksempel: sett 'overskudd i næring' til 400 000 kr, så fjerner du alle kostnadene (forsikringer, administrasjon og sykepenger) til ENK'et i kalkulatoren. Nå viser kalkulatoren en differanse på 1 719 kr pr måned i ENK'et sin favør.

Med andre ord: i dette tilfellet "koster" det 1 719 kr pr måned å gå fra ENK uten noen forsikringer, hjelp til regnskap og sykelønn (80% fra 17. dag) til ansettelse i Employ, hvor alt er inkludert.

Fleksible alternativer

Mange av oss som er ansatt i Employ har av ulike årsaker behov for å ha et ENK eller et eget AS i tillegg. Dette er i mange tilfeller en god løsning, hvor vi får "det beste fra begge verdener". En slik hybridløsning kan også simuleres med kalkulatoren.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om kalkulatoren eller ønsker hjelp til å forstå hva tallene betyr.

Andre faktorer

I kalkulatoren over har vi gjort et forsøk på å sammenligne epler med epler. Men helt likt blir det aldri, og den viktigste årsaken til dét er stordrift, som naturlig nok er vanskelig å oppnå i ENK eller eget AS.

Utover det rent økonomiske, som åpenbart er viktig for oss alle, er det også noen andre forskjeller man bør være klar over når man vurderer alternativene. Se i tabellen under.

Employ

ENK

Eget AS

Kapitalbehov ved oppstart

0 kr

0 kr

30 000 kr

100% sykepenger fra 1. dag

Ja*

Ja**

Nei***

Omsorgspenger ved barns eller barnepassers sykdom fra 1. dag

Begrenset personlig ansvar

Lite papirarbeid / lave formalitetskrav

Gode trygderettigheter

Statens satser ved reise

Begrenset

Rett på dagpenger

Ja (80%)

Fradrag for utdanning

Stordriftsfordeler / rabattavtaler

* Opptil 12G i inntil et år
** Med ekstra forsikring. Ellers 80% fra 17. dag.
*** Men 100% fra 4. dag med ekstra forsikring. Ellers 100% fra 17. dag, begrenset til 6G.

Realistisk alternativ for stadig flere

Grafen under viser hvor mye man sitter igjen med etter at forsikringer, administrasjon og regnskap er betalt (hvilke forutsetninger som er tatt kommer fram i kalkulatoren over). Som vi ser er det ikke veldig stor forskjell, enten man er ansatt i Employ (blå), driver enkeltpersonforetak (rød) eller eget AS (grønn).

– For mange er Employ litt billigere enn alternativene, når standarden er trygghet og goder på nivå med det som forventes i arbeidslivet ellers, og dermed er dette nå oppnåelig for flere enn før.

Ofte stilte spørsmål

Hva koster det?

Det koster kr 1 500 per måned pluss 5 - 7,5 % av overskuddet.

Employ skal ha maksimalt 2 % i resultat – alt over dette blir utbetalt til oss som er ansatt. Prisen er derfor makspris, og den kan bli betydelig lavere hvis resultatet for selskapet totalt blir bedre enn 2 %.

Hvis du lurer på hva Employ-ansettelse faktisk koster sammenlignet med ENK og eget AS, så kan du lese mer her.

Hvilke fordeler får jeg som ansatt?

Stordrift = lavere kostnader

Delegert ansvar = mindre stress og lavere skuldre

100% sykelønn og gode forsikringer = større trygghet

Les mer her.

Hva slags pensjonsavtale har vi i Employ?

Vi har innskuddspensjonavtale med uførepensjon. Vi sparer 3,4 % av lønn fra 0 - 7,1 G, og 21,5 % av lønn fra 7,1 - 12 G. Som standard plasseres pengene i indeksfond, men den enkelte har stor valgfrihet.

Uførepensjon tilknyttet pensjonsavtalen sikrer oss en månedlig utbetaling ved sykdom utover 12 måneder.

Hvilke forsikringer følger med Employ-ansettelse?

Vi har en svært god og omfattende avtale:

 • yrkesskadeforsikring
 • fritidsskadeforsikring
 • gruppeliv (5 + 25 G)
 • helseforsikring (inkluderer bl.a. fysikalsk behandling, behandling hos psykolog, helsetelefon 24/7 og legetime på mobil)
 • reiseforsikring for jobb og fritid, med familiedekning
 • uførepensjon (sikrer en månedlig utbetaling ved sykdom utover 12 måneder)

Logg deg inn på 'Min side' for å finne våre forsikringsnummer.

Er Employ bare for dem som ikke klarer å holde orden selv?

Nei. Det er både rotehuer og veldig ryddige og systematiske mennesker blant oss. :-)

En av de viktigste grunnene til at vi velger å være ansatt i Employ, er at vi blir en del av et større fellesskap. Det gir oss større trygghet og lavere skuldre. Når ting går bra og man selv er frisk og rask og har mye å gjøre, så kan man være med å støtte noen andre som for eksempel blir syke eller opplever andre vanskeligheter. Og plutselig en dag kan det være en selv som trenger hjelp og støtte fra fellesskapet.

Så er det også mindre kostbart enn man skulle tro å få alle godene som følger med ansettelse. Sjekk her.

Hvor mye får jeg utbetalt hver måned?

Tommelfingerregel: ca 50% av overskuddet ditt fra forrige måned (eller vi kan gjennomsnittsberegne over 12 måneder – det er opp til den enkelte).

Da har vi allerede trukket fra skatt og satt av til feriepenger og pensjon, så pengene du får på konto er virkelig dine. Feriepengene utbetales i juni året etter opptjening, og pensjonen ... når du blir pensjonist. :-) Bonus / overskuddsdeling kommer også i tillegg.

Hele regnestykket, mer detaljert:

 • Dine inntekter
 • - dine driftskostnader (f.eks. reise, telefon, leasing og fremmedytelser)
 • - felleskostnader (regnskap, administrasjon, forsikringer etc.)
 • = ditt resultat før lønn
 • - 7,5% (sykelønn, bonus / overskuddsdeling etc.)
 • - arbeidsgiveravgift
 • - din pensjon
 • - dine feriepenger
 • = din brutto lønn
 • - ditt skattetrekk
 • = din netto lønn
 • + dine feriepenger
 • + din pensjon
 • + bonus / overskuddsdeling

Hvor stor omsetning må jeg ha for at det skal lønne seg å være Employ-ansatt?

Hvis du bare har næringsinntekt vil du få mye igjen for å bli ansatt og bli lønnsmottaker, selv med lav omsetning. Dette henger blant annet sammen med minstefradraget som lønnsmottakere får. Ved høyere omsetning blir forskjellene mindre, men mange av oss velger allikevel å være ansatt i Employ fordi vi får et sterkere sikkerhetsnett og andre goder, som er vanskelige å oppnå i ENK eller eget AS.

Prøv vår kalkulator og regn på hva det koster med dine egne tall.

Kan jeg skrive av kostnader jeg har i forbindelse med jobb?

Ja. Kostnader vi har som er knyttet til det å skaffe inntekt kan fradragsføres. Det kan f.eks. være reisekostnader, leie av utstyr eller fremmedytelser.

Rent praktisk gjør vi dette ved å ta bilde av kvitteringene, sende de inn i Employ sitt regnskapssystem og knytte de til riktig konto og person / avdeling.

Må jeg fortsatt ha ENK eller eget AS når jeg er ansatt i Employ?

Nei. Men for mange av oss er det en god løsning å ha det allikevel. Årsaken kan f.eks. være at man har investeringer og eiendeler eller opphavsrettigheter.

Vi samarbeider med Gerhard&Sønn om regnskapstjenester.

Spør oss gjerne om dette.

Hva må stå på faktura jeg sender til Employ, og hvor sender jeg den?

Dersom du er leverandør til Employ ber vi deg fakturere oss i standarden EHF (elektronisk handelsformat). Dersom du ikke har mulighet til å fakturere med EHF, må faktura sendes som PDF-vedlegg på mail til regnskap@employ.no.

Standard betalingsfrist er 21 dager.

Faktura stiles til:

Employ AS (org.nr. 829 512 262) eller Employ Kultur AS (org.nr. 996 327 523) eller Employ Helse AS (org.nr. 822 715 982) eller Sidegig AS (org.nr. 829 512 092)
v/ din kontaktperson
Postboks 1603 Kjelvene
4093 Stavanger

Faktura skal inneholde:

 • Leverandørens navn, adresse og org.nr.
 • Bankkontonummer
 • Fakturanummer (unikt for leverandøren)
 • Fakturadato og forfallsdato
 • Leveringssted og leveringsdato
 • Din kontaktperson i Employ
 • Spesifikasjon av ytelsen/varen
 • Fakturabeløp med evt spesifisering av mva der det er aktuelt
Kan hvem som helst bli ansatt?

Ja, alle som driver for seg selv kan i utgangspunktet søke om ansettelse i Employ. Gå her for å se hvem vi er i Employ i dag – vi dekker stadig flere kategorier.

Idealet i norsk arbeidsliv er at man skal være fast ansatt hos én arbeidsgiver, og helst i full stilling. For mange av oss har dette tidligere ikke vært et réelt alternativ, og derfor er det gunstig for oss å ha fast ansettelse i Employ.

Hvis du ønsker å bli en av oss, kan du søke om ansettelse her.

Lurer du på om ditt yrke passer i Employ? Svaret er sannsynlig ja. Du kan f.eks. være lege, tolk, tømmerhogger, fysioterapeut, konsulent, avløser, tannlege, rådgiver, timelærer, fotterapeut, programmerer, vaktmester, kiropraktor, kunstner, fisker, tannpleier, foredragsholder, selger, tanntekniker, designer, telefonvakt, jordmor, arkitekt, turarrangør, klinisk ernæringsfysiolog, taxisjåfør, budbilsjåfør, sykepleier, miljøterapeut, eiendomsmegler, ambulansearbeider, miljøarbeider, båtbygger, ortopediingeniør, tømrer, kjørelærer, optiker, rørlegger, privatdetektiv, audiograf, elektriker, landskapsarkitekt, omsorgsarbeider, servitør, byggmester, ortoptist, kokk, møbelsnekker, vernepleier, sjåfør, skredder, ergoterapeut, renholder, hudpleier, gulvlegger, tannhelsesekretær, sykkelbud, snekker, apotektekniker, personlig trener, investor, helsefagarbeider, personlig assistent, oppfinner, helsesekretær, mekaniker, takstmann, hjelpepleier, maler, skomaker, radiograf, eiendomsutvikler, reiseleder, oversetter, guide eller pianostemmer. For å nevne noe. :-)