Det lønner seg å være mange

Jo flere vi er jo bedre blir det!

Når vi i fellesskap klarer å spare mye penger som følge av stadig gunstigere innkjøpsavtaler og effektiv stordrift, så summerer det til mange hundre tusen kroner hver år. Deler av denne besparelsen investerer vi i enda bedre avtaler og enda mer effektiv drift. Dette er kanskje den viktigste grunnen til at Employ-modellen fungerer så bra.

Lavere skuldre

I tillegg til de økonomiske fordelene vi får, er noe av det beste med å være ansatt i Employ at vi slipper å sitte med alt ansvaret selv. Før, da vi hadde hver vår bedrift, måtte hver enkelt holde seg oppdatert på ulike lover og regler, selv finne ut hva slags pensjons- og forsikringsavtaler man burde ha, forhandle priser og vilkår, finne ut av egne rettigheter og kommunisere med NAV hvis vi ble syke, og mye mer. Mange av oss kunne kjenne litt på en nagende tvil: har jeg glemt noe viktig?

Med Employ blir ansvarsforholdene helt annerledes. Vi som er ansatt kan overlate det meste til administrasjonen.

– Det er deilig å vite at noen andre tar ansvar og har oversikt og kontroll.

Større trygghet

Hjemme med sykt barn, med full lønn? 100% sykepenger fra første dag, inntil 12G i opptil et år? Rask tilgang til hjelp når man trenger det, inkludert fysikalsk behandling og behandling hos psykolog? Verneombud og arbeidsmiljøutvalg? Medarbeidersamtaler? Julebord?

Før var dette ting vi visste at "vanlige folk" hadde, men det angikk liksom aldri oss selvstendige. Nå har vi vent oss til at i Employ gjelder dette også for oss. Og vi har fått det sikkerhetsnettet vi manglet og savnet.

Hva følger med ansettelsen i Employ?

Administrasjon

 • fakturering
 • regnskap
 • betalingsoppfølging / inkasso
 • mva og skattetrekk
 • feriepenger
 • pensjon
 • kommunikasjon med NAV (sykepenger, permisjon etc.)
 • ferdig utfylt skattemelding

Forsikringer

 • 100% sykelønn fra første dag, også ved barn eller barnepassers sykdom (inntil 12G i opptil et år)
 • gruppeliv (5+25G)
 • reiseforsikring (tjeneste og fritid med familiedekning)
 • fritidsulykkeforsikring
 • yrkesskadeforsikring
 • behandlingsforsikring (inkludert fysikalsk behandling og behandling hos psykolog)

Rabatter

 • mobilabonnement
 • leasing av datamaskiner og annet utstyr
 • regnskap (i samarbeid med Gerhard&Sønn)
 • bildeling
 • treningssenter
 • hotell
 • fly
 • leiebil
 • briller
 • flightcaser
 • avisabonnement

Forskjeller mellom Employ og ENK eller eget AS?

Selv om vi, da vi tidligere arbeidet fra ENK eller eget AS, fikk hjelp til regnskap og kjøpte tilgjengelige forsikringer, så var det visse ting det ikke var mulig å oppnå. Det er flere årsaker til det, men den viktigste er nok stordrift.

Tabellen under viser mange av disse forskjellene.

Employ

ENK

Eget AS

Kapitalbehov ved oppstart

0 kr

0 kr

30 000 kr

100% sykepenger fra 1. dag

Ja*

Ja**

Nei***

Omsorgspenger ved barns eller barnepassers sykdom fra 1. dag

Begrenset personlig ansvar

Lite papirarbeid / lave formalitetskrav

Gode trygderettigheter

Statens satser ved reise

Begrenset

Rett på dagpenger

Ja (80%)

Fradrag for utdanning

Stordriftsfordeler / rabattavtaler

* Opptil 12G i inntil et år
** Med ekstra forsikring. Ellers 80% fra 17. dag.
*** Men 100% fra 4. dag med ekstra forsikring. Ellers 100% fra 17. dag, begrenset til 6G.

Ofte stilte spørsmål

Hva koster det?

Det koster kr 1 500 per måned pluss 5 - 7,5 % av overskuddet.

Employ skal ha maksimalt 2 % i resultat – alt over dette blir utbetalt til oss som er ansatt. Prisen er derfor makspris, og den kan bli betydelig lavere hvis resultatet for selskapet totalt blir bedre enn 2 %.

Hvis du lurer på hva Employ-ansettelse faktisk koster sammenlignet med ENK og eget AS, så kan du lese mer her.

Hvilke fordeler får jeg som ansatt?

Stordrift = lavere kostnader

Delegert ansvar = mindre stress og lavere skuldre

100% sykelønn og gode forsikringer = større trygghet

Les mer her.

Hva slags pensjonsavtale har vi i Employ?

Vi har innskuddspensjonavtale med uførepensjon. Vi sparer 3,4 % av lønn fra 0 - 7,1 G, og 21,5 % av lønn fra 7,1 - 12 G. Som standard plasseres pengene i indeksfond, men den enkelte har stor valgfrihet.

Uførepensjon tilknyttet pensjonsavtalen sikrer oss en månedlig utbetaling ved sykdom utover 12 måneder.

Hvilke forsikringer følger med Employ-ansettelse?

Vi har en svært god og omfattende avtale:

 • yrkesskadeforsikring
 • fritidsskadeforsikring
 • gruppeliv (5 + 25 G)
 • helseforsikring (inkluderer bl.a. fysikalsk behandling, behandling hos psykolog, helsetelefon 24/7 og legetime på mobil)
 • reiseforsikring for jobb og fritid, med familiedekning
 • uførepensjon (sikrer en månedlig utbetaling ved sykdom utover 12 måneder)

Logg deg inn på 'Min side' for å finne våre forsikringsnummer.

Er Employ bare for dem som ikke klarer å holde orden selv?

Nei. Det er både rotehuer og veldig ryddige og systematiske mennesker blant oss. :-)

En av de viktigste grunnene til at vi velger å være ansatt i Employ, er at vi blir en del av et større fellesskap. Det gir oss større trygghet og lavere skuldre. Når ting går bra og man selv er frisk og rask og har mye å gjøre, så kan man være med å støtte noen andre som for eksempel blir syke eller opplever andre vanskeligheter. Og plutselig en dag kan det være en selv som trenger hjelp og støtte fra fellesskapet.

Så er det også mindre kostbart enn man skulle tro å få alle godene som følger med ansettelse. Sjekk her.

Hvor mye får jeg utbetalt hver måned?

Tommelfingerregel: ca 50% av overskuddet ditt fra forrige måned (eller vi kan gjennomsnittsberegne over 12 måneder – det er opp til den enkelte).

Da har vi allerede trukket fra skatt og satt av til feriepenger og pensjon, så pengene du får på konto er virkelig dine. Feriepengene utbetales i juni året etter opptjening, og pensjonen ... når du blir pensjonist. :-) Bonus / overskuddsdeling kommer også i tillegg.

Hele regnestykket, mer detaljert:

 • Dine inntekter
 • - dine driftskostnader (f.eks. reise, telefon, leasing og fremmedytelser)
 • - felleskostnader (regnskap, administrasjon, forsikringer etc.)
 • = ditt resultat før lønn
 • - 7,5% (sykelønn, bonus / overskuddsdeling etc.)
 • - arbeidsgiveravgift
 • - din pensjon
 • - dine feriepenger
 • = din brutto lønn
 • - ditt skattetrekk
 • = din netto lønn
 • + dine feriepenger
 • + din pensjon
 • + bonus / overskuddsdeling

Hvor stor omsetning må jeg ha for at det skal lønne seg å være Employ-ansatt?

Hvis du bare har næringsinntekt vil du få mye igjen for å bli ansatt og bli lønnsmottaker, selv med lav omsetning. Dette henger blant annet sammen med minstefradraget som lønnsmottakere får. Ved høyere omsetning blir forskjellene mindre, men mange av oss velger allikevel å være ansatt i Employ fordi vi får et sterkere sikkerhetsnett og andre goder, som er vanskelige å oppnå i ENK eller eget AS.

Prøv vår kalkulator og regn på hva det koster med dine egne tall.

Kan jeg skrive av kostnader jeg har i forbindelse med jobb?

Ja. Kostnader vi har som er knyttet til det å skaffe inntekt kan fradragsføres. Det kan f.eks. være reisekostnader, leie av utstyr eller fremmedytelser.

Rent praktisk gjør vi dette ved å ta bilde av kvitteringene, sende de inn i Employ sitt regnskapssystem og knytte de til riktig konto og person / avdeling.

Må jeg fortsatt ha ENK eller eget AS når jeg er ansatt i Employ?

Nei. Men for mange av oss er det en god løsning å ha det allikevel. Årsaken kan f.eks. være at man har investeringer og eiendeler eller opphavsrettigheter.

Vi samarbeider med Gerhard&Sønn om regnskapstjenester.

Spør oss gjerne om dette.

Hva må stå på faktura jeg sender til Employ, og hvor sender jeg den?

Dersom du er leverandør til Employ ber vi deg fakturere oss i standarden EHF (elektronisk handelsformat). Dersom du ikke har mulighet til å fakturere med EHF, må faktura sendes som PDF-vedlegg på mail til regnskap@employ.no.

Standard betalingsfrist er 21 dager.

Faktura stiles til:

Employ AS (org.nr. 829 512 262) eller Employ Kultur AS (org.nr. 996 327 523) eller Employ Helse AS (org.nr. 822 715 982) eller Sidegig AS (org.nr. 829 512 092)
v/ din kontaktperson
Postboks 1603 Kjelvene
4093 Stavanger

Faktura skal inneholde:

 • Leverandørens navn, adresse og org.nr.
 • Bankkontonummer
 • Fakturanummer (unikt for leverandøren)
 • Fakturadato og forfallsdato
 • Leveringssted og leveringsdato
 • Din kontaktperson i Employ
 • Spesifikasjon av ytelsen/varen
 • Fakturabeløp med evt spesifisering av mva der det er aktuelt
Kan hvem som helst bli ansatt?

Ja, alle som driver for seg selv kan i utgangspunktet søke om ansettelse i Employ. Gå her for å se hvem vi er i Employ i dag – vi dekker stadig flere kategorier.

Idealet i norsk arbeidsliv er at man skal være fast ansatt hos én arbeidsgiver, og helst i full stilling. For mange av oss har dette tidligere ikke vært et réelt alternativ, og derfor er det gunstig for oss å ha fast ansettelse i Employ.

Hvis du ønsker å bli en av oss, kan du søke om ansettelse her.

Lurer du på om ditt yrke passer i Employ? Svaret er sannsynlig ja. Du kan f.eks. være lege, tolk, tømmerhogger, fysioterapeut, konsulent, avløser, tannlege, rådgiver, timelærer, fotterapeut, programmerer, vaktmester, kiropraktor, kunstner, fisker, tannpleier, foredragsholder, selger, tanntekniker, designer, telefonvakt, jordmor, arkitekt, turarrangør, klinisk ernæringsfysiolog, taxisjåfør, budbilsjåfør, sykepleier, miljøterapeut, eiendomsmegler, ambulansearbeider, miljøarbeider, båtbygger, ortopediingeniør, tømrer, kjørelærer, optiker, rørlegger, privatdetektiv, audiograf, elektriker, landskapsarkitekt, omsorgsarbeider, servitør, byggmester, ortoptist, kokk, møbelsnekker, vernepleier, sjåfør, skredder, ergoterapeut, renholder, hudpleier, gulvlegger, tannhelsesekretær, sykkelbud, snekker, apotektekniker, personlig trener, investor, helsefagarbeider, personlig assistent, oppfinner, helsesekretær, mekaniker, takstmann, hjelpepleier, maler, skomaker, radiograf, eiendomsutvikler, reiseleder, oversetter, guide eller pianostemmer. For å nevne noe. :-)

 

Vi deler noen av våre historier