Ofte stilte spørsmål

Her har du en oversikt over spørsmål vi ofte besvarer. Se om du finner svar på det du lurer på under. Hvis ikke, ta gjerne kontakt.

Hva må stå på faktura jeg sender til Employ, og hvor sender jeg den?

Dersom du er leverandør til Employ ber vi deg fakturere oss i standarden EHF (elektronisk handelsformat). Dersom du ikke har mulighet til å fakturere med EHF, må faktura sendes som PDF-vedlegg på mail til regnskap@employ.no.

Standard betalingsfrist er 21 dager.

Faktura stiles til:

Employ AS (org.nr. 829 512 262) eller Employ Kultur AS (org.nr. 996 327 523) eller Employ Helse AS (org.nr. 822 715 982) eller Sidegig AS (org.nr. 829 512 092)
v/ din kontaktperson
Postboks 1603 Kjelvene
4093 Stavanger

Faktura skal inneholde:

 • Leverandørens navn, adresse og org.nr.
 • Bankkontonummer
 • Fakturanummer (unikt for leverandøren)
 • Fakturadato og forfallsdato
 • Leveringssted og leveringsdato
 • Din kontaktperson i Employ
 • Spesifikasjon av ytelsen/varen
 • Fakturabeløp med evt spesifisering av mva der det er aktuelt

Må jeg fortsatt ha ENK eller eget AS når jeg er ansatt i Employ?

Nei. Men for mange av oss er det en god løsning å ha det allikevel. Årsaken kan f.eks. være at man har investeringer og eiendeler eller opphavsrettigheter.

Vi samarbeider med Gerhard&Sønn om regnskapstjenester dersom du har behov for hjelp med regnskapet som du eventuelt har i tillegg til ansettelsen i Employ.

Spør oss gjerne om dette.

Kan jeg skrive av kostnader jeg har i forbindelse med jobb?

Ja. Kostnader vi har som er knyttet til det å skaffe inntekt kan fradragsføres. Det kan f.eks. være reisekostnader, leie av utstyr eller fremmedytelser.

Rent praktisk gjør vi dette ved å ta bilde av kvitteringene, sende de inn i Employ sitt regnskapssystem og knytte de til riktig konto og person / avdeling.

Hvor mye får jeg utbetalt hver måned?

Det du får utbetalt fra Employ er 100% dine penger. Du trenger ikke sette av til forskuddsskatt, merverdiavgift eller lignende da vi har ordnet dette for deg før du får pengene på konto. Så når vi har ordnet dette for deg er det en tommelfingerregel at du får utbetalt ca 50% av overskuddet ditt fra forrige måned (eller vi kan gjennomsnittsberegne over 12 måneder – det er opp til den enkelte).

I tillegg har vi også satt av til feriepenger og pensjon, så pengene du får på konto er virkelig dine. Feriepengene utbetales i juni året etter opptjening, og pensjonen når du blir pensjonist. Bonus / overskuddsdeling kommer også i tillegg.

Hele regnestykket, mer detaljert:

 • Dine inntekter
 • - dine driftskostnader (f.eks. reise, telefon, leasing og fremmedytelser)
 • - felleskostnader (regnskap, administrasjon, forsikringer etc.)
 • = ditt resultat før lønn
 • - 7,5% (sykelønn, bonus / overskuddsdeling etc.)
 • - arbeidsgiveravgift
 • - din pensjon
 • - dine feriepenger
 • = din brutto lønn
 • - ditt skattetrekk
 • = din netto lønn
 • + dine feriepenger
 • + din pensjon
 • + bonus / overskuddsdeling

Hvor stor omsetning må jeg ha for at det skal lønne seg å være Employ-ansatt?

Hvis du bare har næringsinntekt vil du få mye igjen for å bli ansatt og bli lønnsmottaker, selv med lav omsetning. Dette henger blant annet sammen med minstefradraget som lønnsmottakere får. Ved høyere omsetning blir forskjellene mindre, men mange av oss velger allikevel å være ansatt i Employ fordi vi får et sterkere sikkerhetsnett og andre goder gjennom samdrift, som er vanskelige å oppnå i ENK eller eget AS.

Prøv kalkulatoren lengre opp på siden og regn på hva det koster med dine egne tall!

Kan hvem som helst bli ansatt?

Ja, alle som driver for seg selv kan i utgangspunktet søke om ansettelse i Employ. Gå her for å se hvem vi er i Employ i dag – vi dekker stadig flere kategorier.

Idealet i norsk arbeidsliv er at man skal være fast ansatt hos én arbeidsgiver, og helst i full stilling. For mange av oss har dette tidligere ikke vært et réelt alternativ, og derfor er det gunstig for oss å ha fast ansettelse i Employ.

Hvis du ønsker å bli en av oss, kan du søke om ansettelse her.

Lurer du på om ditt yrke passer i Employ? Svaret er sannsynlig ja. Du kan f.eks. være lege, tolk, tømmerhogger, fysioterapeut, konsulent, avløser, tannlege, rådgiver, timelærer, fotterapeut, programmerer, vaktmester, kiropraktor, kunstner, fisker, tannpleier, foredragsholder, selger, tanntekniker, designer, telefonvakt, jordmor, arkitekt, turarrangør, klinisk ernæringsfysiolog, taxisjåfør, budbilsjåfør, sykepleier, miljøterapeut, eiendomsmegler, ambulansearbeider, miljøarbeider, båtbygger, ortopediingeniør, tømrer, kjørelærer, optiker, rørlegger, privatdetektiv, audiograf, elektriker, landskapsarkitekt, omsorgsarbeider, servitør, byggmester, ortoptist, kokk, møbelsnekker, vernepleier, sjåfør, skredder, ergoterapeut, renholder, hudpleier, gulvlegger, tannhelsesekretær, sykkelbud, snekker, apotektekniker, personlig trener, investor, helsefagarbeider, personlig assistent, oppfinner, helsesekretær, mekaniker, takstmann, hjelpepleier, maler, skomaker, radiograf, eiendomsutvikler, reiseleder, oversetter, guide eller pianostemmer. For å nevne noe. :-)

 

Hva slags pensjonsavtale har vi i Employ?

Vi har innskuddspensjonavtale med uførepensjon.
Vi sparer 3,4 % av lønn fra 0 - 7,1 G, og 21,5 % av lønn fra 7,1 - 12 G. Som standard plasseres pengene i indeksfond, men den enkelte har stor valgfrihet.

Uførepensjon tilknyttet pensjonsavtalen sikrer oss en månedlig utbetaling ved sykdom utover 12 måneder.

Hvilke forsikringer følger med Employ-ansettelse?

Vi har en svært god og omfattende avtale:

 • yrkesskadeforsikring
 • fritidsskadeforsikring
 • gruppeliv
 • ansvarsforsikring
 • helseforsikring (inkluderer bl.a. fysikalsk behandling, behandling hos psykolog, helsetelefon 24/7 og legetime på mobil)
 • reiseforsikring for jobb og fritid, med familiedekning
 • uførepensjon (sikrer en månedlig utbetaling ved sykdom utover 12 måneder)

Logg deg inn på 'Min side' for å finne våre forsikringsnummer.

Er Employ bare for dem som ikke klarer å holde orden selv?

Nei. Det er både mennesker som hater papirer og regnskap, og veldig ryddige og systematiske mennesker blant oss!

En av de viktigste grunnene til at vi velger å være ansatt i Employ, er at vi blir en del av et større fellesskap. Det gir oss større trygghet og lavere skuldre. Når ting går bra og man selv er frisk og rask og har mye å gjøre, så kan man være med å støtte noen andre som for eksempel blir syke eller opplever andre vanskeligheter. Og plutselig en dag kan det være en selv som trenger hjelp og støtte fra fellesskapet.

Så er det også mindre kostbart enn man skulle tro å få alle godene som følger med ansettelse.

Hvilke fordeler får jeg som ansatt?

Kort fortalt:
Samdrift = lavere kostnader
Delegert ansvar = mindre stress og lavere skuldre
100% sykelønn og gode forsikringer = større trygghet

Hva koster det?

Det koster kr 1 500 per måned pluss 7,5 % av overskuddet.

Employ skal ha maksimalt 2 % i resultat – alt over dette blir utbetalt til oss som er ansatt. Prisen er derfor makspris, og den kan bli betydelig lavere hvis resultatet for selskapet totalt blir bedre enn 2 %.

Hvis du lurer på hva Employ-ansettelse faktisk koster sammenlignet med ENK og eget AS, så kan du lese mer her.